مراسم تشییع جنازه سردار حاج قاسم سلیمانی باید در گنیس ثبت شود

مراسم تشیبع جنازه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی باید در کتاب گنیس ثبت شود
با توجه به حضور ده ها میلیونی و چشمگیر ملت ایران در مراسم تشیبع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی باید در کتاب گنیس ثبت شود در تاریخ جهان بخصوص جهان اسلام ابن مراسم صفحه زرینی است که آبروی ترو یستهای دولتی و آمریکای جنایتکار را برد .

مراسم تشیبع جنازه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی باید در کتاب گنیس ثبت شود


با توجه به حضور ده ها میلیونی و چشمگیر ملت ایران در مراسم تشیبع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی باید در کتاب گنیس ثبت شود در تاریخ جهان بخصوص جهان اسلام ابن مراسم صفحه زرینی است که آبروی ترو یستهای دولتی و آمریکای جنایتکار را برد .

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda