امروز : شنبه 11 ژانویه 2020
تاریخ : 2020/01/11 - 15:23 ذخیره فایل ارسال به دوستان

وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان‌ها مشخص شد

بر اساس این آیین نامه، پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و تایید شورای هماهنگی ترافیک استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح‌های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب۱۳۵۱ـ در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود.

وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان‌ها مشخص شد

هیئت وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها را مشخص کرد.

هیئت وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها را مشخص کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلـسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره «۱» ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ـ مصوب۱۳۸۸ـ (تعیین وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و دبیرخانه آن و همچنین نحوه همکاری آن با شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شوراهای هماهنگی ترافیک استانها) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱» ماده (۴) قانون یادشده را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شامل اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان، اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاستهای ملی، منطقه‌ای و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور شهرهای شهرستان براساس مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شرایط منطقه‌ای و محلی به منظور افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها، تأیید برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه‌های لازم در زمینه حمل و نقل و ترافیک درون‌شهری در سطح شهرستان و ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای هماهنگی ترافیک استان می شود.
همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان وظایفی چون؛  تنظیم دستورجلسات،امور دبیرخانه‌ای از قبیل مکاتبات و ارسال و مراسلات نامه‌ها و نظایر آن، ارایه گزارش جلسات و تنظیم، ثبت و ضبط صورت جلسات، ثبت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای شهرستان به دستگاه‌های ذیربط با امضای رئیس شورای شهرستان، گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای شهرستان، نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای شهرستان، بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های ترافیکی ارسالی به دبیرخانه برای ارایه گزارش به شورای شهرستان و ارایه گزارش ماهانه و سالانه وضعیت ترافیکی شهرستان به شورای شهرستان را بر عهده دارد.
بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در فرمانداری هر شهرستان مستقر و دبیر شورا معاون عمرانی فرمانداری هر شهرستان می‌باشد.
همچنین دبیر شورای هماهنگی ترافیک شهرستان، ریاست جلسات کارگروه‌های فرعی را که برای فراهم‌آوردن زمینه اجرای مصوبات شورای شهرستان تشکیل می‌شود، برعهده دارد و تمام مکاتبات دبیرخانه به استثنای ابلاغ مصوبات شورای شهرستان با امضای وی انجام می‌شود.
بر اساس این آیین نامه، پیشنهاد اصلاح هندسی معابر، تعریض، کم کردن عرض معابر، جابجایی معابر و ایجاد معابر جدید و یا حذف معابر پس از اتخاذ تصمیم در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و تایید شورای هماهنگی ترافیک استان در صورت وجود هرگونه مغایرت با طرح‌های هادی و تفصیلی مصوب کمیسیون ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب۱۳۵۱ـ در استان و یا کارگروه مربوط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود.

ارسال دیدگاه