امروز : یکشنبه 12 ژانویه 2020
تاریخ : 2020/01/12 - 14:40 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دلنوشته دوم‌ در #صداقت_یار

سال هاست برای امنیت این وطن شهید داده ایم.. سال هاست خون شهدا این مملکت را زنده نگه داشته است..
باز هم شهید دادیم.. سخت… جانکاه.. با رسوایی..اما هنوز هم افتخار می کنیم که این کشور را با خون شهدایمان نگه داشته ایم…

دلنوشته دوم‌ در #صداقت_یار

سردار⁉️
آرزوی مرگ می کنی⁉️
مگر ما مرده ایم⁉️
مگر انقلابی ها مرده اند که سردارشان جلوی چشمانشان بیاید و بگوید آرزوی مرگ میکنم..⁉️
مگر سردار ما.. سردار دلهای ما.. فقط حاج قاسم بوده است⁉️
سرداری که سال هاست آسمان را برای ما امن کرده… سرداری که سال هاست که هست‼️.. که مراقب است..‼️
سردار‼️
فکر کرده‌ای که ما این همه سال خدمت مخلصانه‌ات را فراموش کرده‌ایم⁉️
سال هاست برای امنیت این وطن شهید داده ایم.. سال هاست خون شهدا این مملکت را زنده نگه داشته است..
باز هم شهید دادیم.. سخت… جانکاه.. با رسوایی..اما هنوز هم افتخار می کنیم که این کشور را با خون شهدایمان نگه داشته ایم…
حال تو می آیی و آرزوی مرگ می کنی⁉️
با این آرزویت می دانی چند نفر آرزوی مرگ کرده اند⁉️
میدانی همان چند نفر چندبار آرزوی مرگ کرده اند..⁉️
مگر مرد تر از تو در این بازی های رسانه ای پیدا می شود⁉️
که بیاید و بگوید “گردنم از مو باریک تر همه تقصیرات هم بر آن⁉️
من که سربازت نیستم سردار…
سرباز حاج قاسم هم نبوده ام..
اما امروز به اندازه شنیدن خبر شهادت حاج قاسم از غم از دست دادن مسافران هواپیما که هیچ…
از بغض صدایت.. از حرف های صادقانه ات خون به جگر شدم…
سردار‼️
کار خاصی از دستم بر نمی آید که بتوان برای این مملکت و شما انجام دهم..
فقط می توانم بگویم دل های همه ی ما همراه با توست..
دعاهایمان هم بدرقه سلامتی ات..

تهیه و‌تنظیم : #ر_میابی

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه