امروز : یکشنبه 12 ژانویه 2020
تاریخ : 2020/01/12 - 14:41 ذخیره فایل ارسال به دوستان

۲۰رئیس پروازی تعیین تکلیف کنند

گرشاسبی افزود در مورد انتخابات گفت مجموعه فرمانداری و هیات اجرایی و نظارت بر له و علیه هیچ کاندیدایی کاری نداریم غیبت مارا نکنند با هیچ کاندیدایی بده بستان نداریم .روسای ادارات با مصادیق به انتخابات ورود نکنند .وقتی رئیسی قیمت خورد دیگر آن جایگاه رئیس لکه دار شد .
همه باید در بالا بردن مشارکت مردم تلاش کنیم

 ۲۰رئیس پروازی تعیین تکلیف کنند

کارشناس مجرب و وارد به امورات بهتر از مدیر بی انگیزه است ❗️

عرصه عرصه رقابت است وقتی پاسخ نامه را رئیس اداره بعداز۱۰ روز میدهد دیگر آنوقت امتیاز ویا اموری که میخواستیم به شهرستان بیاوریم از دست میرود .این خیانت به شهرستان است .
وقتی رئیس به شورای اداری دعوت میشود باید حضوریابد ولی متاسفانه نفر سوم از اداره میآید و از هیچ چیز هم‌ خبر ندارد.
وی افزودکارشناس مجرب و وارد به امورات بهتر از مدیر بی انگیزه است
فرماندار مرند گفت ۲۰ رئیس پروازی در شهرستان هستند باید تعیین تکلیف کنند .
چرا رئیس اداره با خودرو دولتی در غیر وقت اداری به شهرستانی که ساکن است رفت آمد می کنند با بنزین ۳۰۰۰تومانی با پول دولت که ماهانه میشود ۳۶۰۰۰۰۰تومان .سالانه چقدر میشود ؟

روسای اداراتی که در شهرستان ساکن نیستند ازشهرستان بروند اگر شهرستان بد است پس ریاست درآن شهرستان هم بد است
دکتر گرشاسبی در جلسه شورای اداری گفت بدترین شیوه عدم توجه به دعوت دبیرخانه هاست .
وقتی رئیس یک اداره به رئیس اداره دیگر توجه نکند موجب عدم تامل و تعامل خواهدشد.در این مورد چندین رئیس گلایه دارند .روابط بین ادارات ضعیف است.باید جایگاه مجموعه نظام‌ و حیثیت شهرستان را حفظ کنیم‌
فرماندار مرنددر انتخابات با هیچکس شوخی نداریم
گرشاسبی افزود در مورد انتخابات گفت مجموعه فرمانداری و هیات اجرایی و نظارت بر له و علیه هیچ کاندیدایی کاری نداریم غیبت مارا نکنند با هیچ کاندیدایی بده بستان نداریم .روسای ادارات با مصادیق به انتخابات ورود نکنند .وقتی رئیسی قیمت خورد دیگر آن جایگاه رئیس لکه دار شد .
همه باید در بالا بردن مشارکت مردم تلاش کنیم
وی گفت ۳۸ روز بر انتخابات زمان باقی است .باید در اجرای انتخابات تمام‌ادارات همکاری کنند وقتی یک رئیس نمی تواندیک خودرو با یک نیرو در اختیار هیات اجرایی قرار دهند وای به حال آن‌رئیس .

گرشاسبی در آخر جلسه مهندس #فرجی بعنوان شهردار کشکسرای معرفی کرد

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه