دلنوشته اول در #صداقت_یار

خون دادن برای انقلاب اسلامی سخت است.
اما خون دل خوردن برای انقلاب اسلامی، به مراتب، سخت‌تر و مهم تر است.

دلنوشته اول در #صداقت_یار

خون دادن برای انقلاب اسلامی سخت است.
اما خون دل خوردن برای انقلاب اسلامی، به مراتب، سخت‌تر و مهم تر است.

شهید شدن و خون دادن کار خیلی خوبی است

اما شهید زنده ماندن و همه چیز را گردن گرفتن و آرزوی مرگ در جلوی دوربین …
جلوی همه دنیا …
به نفع انقلاب …

الله اکبر……
جانم به فدای مردی که امروز گفت: کاش به جای آنان، من میمُردم!

سردار حاجی زاده تنها نیست

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‍‌‌‌‌‌جوان_فردا#

T.me/jjavanefarda