تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند تصویب شد

حضور حاج محمد ابراهیمی عضو چهارمین دوره شورااسلامی شهر مرند که در رزومه خود ریاست شورا را دارد در شورا حضور یافت

 تعرفه پیشنهادی  عوارض سال ۱۳۹۹  شهرداری مرند تصویب شد

شورای اسلامی شهر مرند روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۲ با حضور ۷ عضو به ریاست مهندس فرامرز آخوندی با حضور معاونت مالی و کارشناسان مالی شهرداری جلسه داشت که ادامه دارد

دستور کار توسط آخوندی بشرح ذیل قرائت شد
تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای سال ۹۹

مقررشد وقتی بدهکار میخواهد نقد پرداخت کند مشمول ۱۰درصد تخفیف خواهدشد ولی بدهکاری که میخواهد اقساطی پر اخت کند مشمول این تخفیف نخواهد شد
شورا پیشنهاد شهر ا ی را کنار گذاشتند با ۴ رای این پیشنهاد را تصویب کردند
ولی شورا نتوانست پاسخ این سوال را بدهد
سوال اگر بدهکار متعهد به پرداخت اقساط نشد چه اهرم فشار دارید ⁉️

علیپور این سوال را طرح کرد و پاسخی دریافت نکرد


حضور حاج محمد ابراهیمی عضو چهارمین دوره شورااسلامی شهر مرند که در رزومه خود ریاست شورا را دارد در شورا حضور یافت
مهندس فرامرز اخوندی ضمن عرض تبریک صحت و سلامت حاج سعید ابراهیمی مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مرند گفت دو تبریک باید گفت یکی اینکه حصول برائت برای همکاران گذشته شورای اسلامی مرند نشان از پاکدستی اعضای محترم بخصوص حاج محمد ابراهیمی رئیس شورای چهارمین دوره شورای اسلامی مرند بود
اخوندی افزود ما باین برائت افتخار میکنیم . واز تجربیات این بزرگان نباید محروم باشیم .

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda