امروز : چهار شنبه 29 ژانویه 2020
تاریخ : 2020/01/29 - 16:31 ذخیره فایل ارسال به دوستان

حمایت خانواده شهدا از خانواده شهدا

حال آنچه درگروه انتخاب آینده وکانال مرندفروشان درمورد حضرتعالی ودیگرهمشهریان انتشاریافته علاوه بر اینکه یک عمل قبیح وناشایست میدانیم آنرامحکوم میکنیم
که میتوان گفت انتشار چنین مطالب توهین آمیز میتواند نشات گرفته ازسوی #هرهری_مذهب_نان_بخور_زن باشد

بنام خدا

جناب آقای حاج اسماعیل جباری


باسلام واحترام
انتشاربعضی مطالب ازسوی بعضی افرادانگشت شمار #هرهری_مذهب و #ریالی و #نان_بخور_زن که توسط قدرت طلبان،فرصت طلبان گدای دنیای مجازی شده اند موجب ناراحتی جمعی از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران گردیداین گداپروران امروزشاهدشکستن حریمهای خانواده شهدا توسط گداهای خود در گذشته و حال هستند به گداهای مجازی خود اجازه داده اندتا شخصیتهای بزرگوار این شهرستان راترور شخصیت کنندکه نمونه بارز آن درانتخابات ۱۳۹۴ توسط خود گدارپروان به نمایش گذاشته شد.
حال آنچه درگروه انتخاب آینده وکانال مرندفروشان درمورد حضرتعالی ودیگرهمشهریان انتشاریافته علاوه بر اینکه یک عمل قبیح وناشایست میدانیم آنرامحکوم میکنیم
که میتوان گفت انتشار چنین مطالب توهین آمیز میتواند نشات گرفته ازسوی #هرهری_مذهب_نان_بخور_زن باشد

امروز دیگر جای صبر نیست چنانچه مقامات ارشد شهرستان جلو چنین افراد ناشایست و سگال را نگیرند و در روز روشن شاهد توهین به خانواده شهدا و بزرگان شهرستان بنشینندآنوقت کاسه صبر لبریز خواهدشد وازآتش به اختیار استفاده خواهیم کرد.

جمعی ازایثارگران وخانواده شهداوجانبازان جنگ تحمیلی

ارسال دیدگاه