امروز : جمعه 31 ژانویه 2020
تاریخ : 2020/01/31 - 8:30 ذخیره فایل ارسال به دوستان

بخودآئیم / جنگ روانی در خلیج فارس پوشالی است

پیروان جناح های سیاسی گوش به زنگ باشند دست از مارک‌زدن های وحدت شکن‌بردارند

 

#بخود_آئیم
جنگ روانی در خلیج فارس پوشالی است

حضور ناوهای فرانسه ودیگر کشورهای

#بخود_آئیم
جنگ روانی در خلیج فارس پوشالی است

حضور ناوهای فرانسه ودیگر کشورهای غرب در خلیخ فارس برای راه اندازی جنگ روانی در داخل‌ ایران است
استعمار ، از بگومگوی داخل ایران سوءاستفاده کرده و این بگومگوی بین سیاسیون را چراغ سبز برای برهم زدن وحدت مردم تلقی کرده است .
اولا سیاسیون و‌نیروهای سه قوا دست از مقابله با بکدیگر بردارند و تمام اختلافات‌فکری و سیاسی را کناربگذارند وبا تشویق مردم جهت حضور در ایام الله دهه فجر بخصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند ۹۸ دشمن را مایوس و ناامید کنند.
دوما
پیروان جناح های سیاسی گوش به زنگ باشند دست از مارک‌زدن های وحدت شکن‌بردارند .
ملت ایران با روحیه انقلابی صاحب اصلی این نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
پس مارک زدن های بیمورد به جز وحدت شکنی چیز دیگری را ندارد.
اگر امروز جریان گروه‌ انحرافی اصلاح طلبان واقعی‌ را مارک ضد انقلابی میزندویا اصولگرایان‌ واقعی را وصولگرایان می نامند هدفشان برهم زدن وحدت آحاد مردم و راه اندازی جریان سوم در جامعه است تا دولت های ۴۰ سال را ناکارآمد نشان دهند و مردم را نسبت به حاکمیت بدبین کنند
پس #بخود_آییم

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

غرب در خلیخ فارس برای راه اندازی جنگ روانی در داخل‌ ایران است
استعمار ، از بگومگوی داخل ایران سوءاستفاده کرده و این بگومگوی بین سیاسیون را چراغ سبز برای برهم زدن وحدت مردم تلقی کرده است .
اولا سیاسیون و‌نیروهای سه قوا دست از مقابله با بکدیگر بردارند و تمام اختلافات‌فکری و سیاسی را کناربگذارند وبا تشویق مردم جهت حضور در ایام الله دهه فجر بخصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند ۹۸ دشمن را مایوس و ناامید کنند.
دوما
پیروان جناح های سیاسی گوش به زنگ باشند دست از مارک‌زدن های وحدت شکن‌بردارند .
ملت ایران با روحیه انقلابی صاحب اصلی این نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
پس مارک زدن های بیمورد به جز وحدت شکنی چیز دیگری را ندارد.
اگر امروز جریان گروه‌ انحرافی اصلاح طلبان واقعی‌ را مارک ضد انقلابی میزندویا اصولگرایان‌ واقعی را وصولگرایان می نامند هدفشان برهم زدن وحدت آحاد مردم و راه اندازی جریان سوم در جامعه است تا دولت های ۴۰ سال را ناکارآمد نشان دهند و مردم را نسبت به حاکمیت بدبین کنند
پس #بخود_آییم

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه