امروز : یکشنبه 9 فوریه 2020
تاریخ : 2020/02/09 - 16:59 ذخیره فایل ارسال به دوستان

کو آن مطالبه گران خود خوانده

همه باهم در بالابردن مشارکت مردم در انتخابات باید وظیفه خودرا انجام دهیم وفضا را بر فرصت طلبان تشنه سبز صندلی بهارستان تنگ کنیم و با مطالبه گری در چهارچوب قانون درسی به کاندیداهای محترم امروز بدهیم که منطقه ما جای فرار نیست که دوبار رای مردم را بگیری و پابه فرلر بگذاری

 

کو آن مطالبه گران خود خوانده‼️
آیا امروز روز مطالبه گری از نماینده مورد حمایتتان نیست ⁉️

مدیریت پایگاه خبری رسمی #جوان_فردا
با صدور اطلاعیه ای از کلیه صاحب نظران و سیاسیون و احزاب وفعالین انتخاباتی خواست با ورود خود به انتخابات توطئه فرصت طلبان تشنه سبز بهارستان را نقش بر آب کنند.
اگر صاحب نظران دست روی دست بگذارند قطعا بدانند این فرصت طلبان تشنه سبز بهارستان با مدیریت ستادهای مختلف نخواهند گذاشت واقعیتهای دو دوره گذشته مجلس در حوزه انتخابیه مرند و جلفا آشکار شود
پس اگراز منظر حس ناسیونالیستی هم شده باید نسبت به زمان حرکت کنیم وبا اظهار نظر در مورد انتخابات ضمن نقش بر آب کردن توطئه دشمن بین المللی (شیطان بزرگ ) نگذاریم کم کاری و ناکارآمدی و سوءاستفاده های فامیلی و تجارت و بورس بازی در سایه بماند.

پس
همه باهم در بالابردن مشارکت مردم در انتخابات باید وظیفه خودرا انجام دهیم وفضا را بر فرصت طلبان تشنه سبز صندلی بهارستان تنگ کنیم و با مطالبه گری در چهارچوب قانون درسی به کاندیداهای محترم امروز بدهیم که منطقه ما جای فرار نیست که دوبار رای مردم را بگیری و پابه فرلر بگذاری

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه