امروز : پنجشنبه 13 فوریه 2020
تاریخ : 2020/02/13 - 16:09 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نقدی بر نوشته دکتر مجتبی #زارعی

سردار خسته نبود دلاورمردانه جام شهادت را نوشید و هنر دیپلماسی حاکمیت ایران‌ دربرجام، امریکا را رسوا کرد

نقدی بر نوشته دکتر مجتبی #زارعی

♦️آقای دکتر زارعی قیام مردم ایران برای تجلیل از سرداردلها را رفراندوم تخریبی برعلیه رئیس جمهور معنی نفرما‼️
?اهداف سلیمانی را فقط در لباس نظامی نبینید چنین نظر ظلم فاحش به آن بزرگ مرد بین المللی است.
?سردار خسته نبود دلاورمردانه جام شهادت را نوشید و هنر دیپلماسی حاکمیت ایران‌ دربرجام، امریکا را رسوا کرد

?برجام عامل شهادت سپهبد حاج قاسم نشد بلکه آرمانهاومکتب #سلیمانی اورا به شهادت رساند #سرداردلها جنگجو نبود عشق به امنیت و آرامش درجهان داشت آری به یک سردار ولایی فقط به دید نظامی ننگرید.

?قیام مردم ایران رفراندوم نبود بلکه یک قیام برای تجلیل از #سرداردلها که عاشق ولایت و امنیت و آرامش در جهان بود.
متاسفانه این قیام را رفراندوم علیه دولت معنی کردن یک نظر خام و تصمیم اشتباه اندراشتباه است چون کشور به وحدت نیاز دارد.

نویسنده : #ر_میابی

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه