امروز : شنبه 22 فوریه 2020
تاریخ : 2020/02/22 - 9:39 ذخیره فایل ارسال به دوستان

انتخابات تمام شد رفاقت باید جایگزین رقابت شود / ما حمایت حسننژاد را از حضرتعالی تایید یا رد نمی کنیم و نادیده نمی گیریم .

دو دوره گذشته با ناکارآمدی نماینده قانونی مواجه بودیم حضرتعالی وارث دوشهرستان ازهم پاشیده ای اقتصادی هستید هیچوقت توان معجزه نداریدکه خسارت ناکارآمدی ۸ سال گذشته راجبران کنیدهرچندبرنامه های شما نشان از حل معضلات اقتصادی مرندوجلفارابیان میکند.

 میابی درسومین یادداشت روزخود خطاب به خانم دکتر معصومه #پاشائی نوشت

سرکارخانم معصومه #پاشائی

انتخابات تمام شد رفاقت باید جایگزین رقابت شود
پیروزی درانتخابات یعنی قبول مسئولیت سنگین ، قبول این مسئولیت سنگین را بشما سرکار خانم معصومه #پاشائی تبریک عرض مینمایم .
دو دوره گذشته با ناکارآمدی نماینده قانونی مواجه بودیم حضرتعالی وارث دوشهرستان ازهم پاشیده ای اقتصادی هستید هیچوقت توان معجزه نداریدکه خسارت ناکارآمدی ۸ سال گذشته راجبران کنیدهرچندبرنامه های شما نشان از حل معضلات اقتصادی مرندوجلفارابیان میکند.
ما منتظر می مانیم تابینیم چگونه کلیدتعامل وتامل با صاحب نظران مرند و جلفا را خواهید زد
ما انتظار معجزه ازحضرتعالی نداریم ولی انتظار داریم به وعده هایت عمل فرمائید. چون مجلس یازدهم بامدیریت هم فکریهای تان رقم خواهد خورد ما حمایت حسننژاد را از حضرتعالی تایید یا رد نمیکنیم و نادیده هم نمیگیریم
لازم است سخن نهفته ۱۱۰۰۰۰ رای نداده را بشنوید و درک کنید
مردم با آن گلایه ها آمدندو صفحه زرینی دیگردر کتاب سیاسی مرند و جلفا را به نمایش گذاشتند
مردم عاشق انقلاب و ایران اسلامی هستند
نباید به انهائی که به شما رای نداده اند بادید حقارت بنگرید بلکه شما وکیل ومردم موکل هستند.
از تو انتظار داریم هرچه سریعتر نسبت به افزایش تعداد نماینده مرندو جلفا و یا استقلال جلفا از نظر نماینده مجلس را از نظر نماینده مجلس اقدام کنید
اعتماد مردم بشما با رای بیش از ۴۰۰۰۰ رای فقط از شناخت شما نبوده است بلکه هواداران شما از شخصیت شان خرج کرده اند تا مسئولیت سنگین نماینده گی مجلس را بدوش بگیرید.
امیدواریم با توجه به توصیه های مشورتی مهندسین انتخابات خود بتوانید بعداز ۴ سال پاسخگوی مطالبات مردم باشید.
البته اگر خدای ناکرده در ۴ سال آینده در برنامه یتان موفق نشدید نخواهیم گذاشت این ناکارآمدی تان رابنام خانواده شهدا بنویسند.

#جوان_فردا

T.ME/JJAVANEFARDA

ارسال دیدگاه