مسکو آنکارا را تهدید کرد / هر گونه اقدام نظامی پایانی ناگوار خواهدداشت

مسکو آنکارا را تهدید کرد / هر گونه اقدام نظامی پایانی ناگوار خواهدداشت

رئیس کمیته روابط خارجه در مجلس دومای روسیه هشدار داد هرگونه عملیات نظامی ترکیه در ادلب پایان بدی برای این کشور خواهد داشت.

 
مسکو آنکارا را تهدید کرد / هر گونه اقدام نظامی پایانی ناگوار خواهدداشت

رئیس کمیته روابط خارجه در مجلس دومای روسیه هشدار داد هرگونه عملیات نظامی ترکیه در ادلب پایان بدی برای این کشور خواهد داشت.

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda