شهردار زنوز با یک ابتکار دست به سمپاشی زد

اقدامات شهرداری زنوز در راستای مبارزه با #کرونا ستودنی است اقدامات پیشگیرانه شهرددری زنوز چند قدم جلوتر از ستاد پیشگیری از ویروس کرونا است

 

توزیع مواد شوینده و ضدعفونی کننده برای ادارات و تاکسی های بین شهری و نصب بنر در سطح شهر جهت افزایش آگاهی عمومی به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، توسط شهرداری زنوز


#تصویر_شماره_یک

اقدامات شهرداری زنوز در راستای مبارزه با #کرونا ستودنی است اقدامات پیشگیرانه شهرددری زنوز چند قدم جلوتر از ستاد پیشگیری از ویروس کرونا است

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda