یک #کرونا وارد ایران شده، مردم از ترس شب خواب ندارن…

فکر کنید اگر #داعش وارد ایران میشد و روزی چند تا انتحاری توی کشور میزد و شهرها یک به یک سقوط میکردن، چه اتفاقی می‌افتاد… !!؟

یک #کرونا وارد ایران شده، مردم از ترس شب خواب ندارن…

فکر کنید اگر #داعش وارد ایران میشد و روزی چند تا انتحاری توی کشور میزد و شهرها یک به یک سقوط میکردن، چه اتفاقی می‌افتاد… !!؟

بانثار سه صلوات روح شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافعین حرم و سردار دلها را یاد و شاد کنیم

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda