امروز : دوشنبه 16 مارس 2020
تاریخ : 2020/03/16 - 15:36 ذخیره فایل ارسال به دوستان

توزیع بسته های بهداشتی در شهرزنوز در راستای مبارزه با کرونا

بسته های بهداشتی در راستای مبارزه با کرونا توسط شهردار و شورای اسلامی شهرزنوز با حمایت خیرین سلامت شهرزنوز بصورت خانه بخانه توزیع میشود

 
توزیع بسته های بهداشتی در شهرزنوز درراستای مبارزه با کرونا

 

به گزارش خبرنگار #جوان_فردا
بسته های بهداشتی در راستای مبارزه با کرونا توسط شهردار و شورای اسلامی شهرزنوز با حمایت خیرین سلامت شهرزنوز بصورت خانه بخانه توزیع میشود

طبق تماس #جوان_فردا با دکتر مقدم زاده شهردارزنوز این خبر مورد تایید قرلر گرفت
شهردارزنوز گفت بعداز ظهر بسته های بهداشتی در سطح شهرزنوز خانه بخانه توزیع خواهدشد

اخبار #مرند رادر #جوان_فردا پیگیرباشید?
T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه