مدیحه سرایی و جشن نیمه شعبان بصورت سیار درمرند توسط ارتش

مراسم جشن وسرور درمرند بصورت سیار در سطح خیابانهای مرند توسط ارتش

همکاری قرارگاه جهادی فرعی شمالغرب ارتش جمهوری اسلامی ایران _تیپ ۳۲۱متحرک هجومی نزاجا با حوزه و شهر مرند در برگزاری اکیپ مدیحه سرایی وجشن نیمه شعبان بصورت سیار در مرند وشهرکهای مربوطه وخانه های سازمانی