امروز : دوشنبه 13 آوریل 2020
تاریخ : 2020/04/13 - 17:05 ذخیره فایل ارسال به دوستان

استیضاح انتخاباتی زود هنگام به قیمت ، ایجاد شایبه بین محلات‼️

متاسفانه عوامل بعضی استیضاح کنندگان در دنیای مجازی با ایجاد فضای نا خوشایند وایجاد شایبه بین محلات شهر را به دوقسمت رای خیز غرب و شرق تقسیم می کنند اینگونه تفکر ازطرف هرمقامی و هرفردی باشدمحکوم است

استیضاح انتخاباتی زود هنگام به قیمت ،
ایجاد شایبه بین محلات‼️

بعد از طرح سوال توسط شورای شهر از شهردار و بعداز برگزاری جلسه پاسخگوئی شهردار به سوالات وکلای مردم در شورای شهر ،عملکردشورا و شهردار وسازمانهای زیرمجموعه شهرداری در محلات نادیده گرفته شده است که جای تامل است .
متاسفانه عوامل بعضی استیضاح کنندگان در دنیای مجازی با ایجاد فضای نا خوشایند وایجاد شایبه بین محلات شهر را به دوقسمت رای خیز غرب و شرق تقسیم می کنند اینگونه تفکر ازطرف هرمقامی و هرفردی باشدمحکوم است .چون
اولاهرعضو شورا بعنوان وکیل تمام آحادمردم در یک شهر هستند
ثانیااینگونه تقسیم شهربه دو محله رای خیز موجب تضییع حقوق این مناطق ودیگر مناطق میشود .
ثالثاموجب ایجاد شایبه درمحلات میشود
این امر،امنیت فکری شهروندان راخدشه دار میکند
دراین بحبوحه ای از زمان که مسئولین اعم از اجرائی و خدماتی وامنیتی وقضائی وفرهنگی درمبارزه باکرونا سخت درتلاشند ومردم در اجرای پروتکل بهداشتی وفاصله گذاری درفکر سلامتی شهروندان هستند
چنین ایجاد شایبه موحب سلب آرامش روانی در جامعه شده است.بهتراست وکلای محترم‌ وعوامل مجازی آنهااین موارد راببینند

@jjavanefarda

ارسال دیدگاه