#توزیع_بسته_بهداشتی توسط شهردار مرند بین رانندگان تاکسی ها درمرند

توزیع بسته های بهداشتی بین رانندگان تاکسی در راستای مقابله و پیشگیری از ویروس #کرونا توسط شهرداری مرند

#توزیع_بسته_بهداشتی

?گزارش تصویری
◀️دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹

?توزیع بسته های بهداشتی بین رانندگان تاکسی در راستای مقابله و پیشگیری از ویروس #کرونا توسط شهرداری مرند

روابط عمومی شورا و شهرداری مرند

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda