امروز : دوشنبه 13 آوریل 2020
تاریخ : 2020/04/13 - 17:36 ذخیره فایل ارسال به دوستان

‼️ایکاش ریاست محترم شورا به تذکر #حقوقی عضو حقوقدان شورا توجه می کردند ‼️

شهردار بدون #ماستمالی پاسخ سوالات را داد عملکرد مجموعه شهرداری نسبت به داشته ها در حد معقول است

‼️ایکاش ریاست محترم شورا به تذکر #حقوقی عضو حقوقدان شورا توجه می کردند ‼️

در مورخه ۹۹/۱/۲۰ که یک #چوال ‼️ سوال از شهردار توسط رئیس جلسه قرائت شد .
و شهردار بدون #ماستمالی پاسخ سوالات را داد عملکرد مجموعه شهرداری نسبت به داشته ها در حد معقول است .
#طهماسبپور سخنگوی و عضو حقوقدان شورا خطاب به رئیس جلسه گفت اگر آنچه شهردار گفتند که نامه بدون شماره وتاریخ تحویل داده شده است درست باشد از منظر حقوقی منطبق با قانون شوراها نیست و کمیته تطبیق مغایربا قانون‌خواهند شناخت و رد خواهندکرد.
ولی متاسفانه ریاست جلسه باین تذکر حقوقی بی تفاوت شد .
البته این بی تفاوتی رئیس جلسه ممکن است براثر فشارموافقین استیضاح بوده است .

پس تشریفات سوال از شهردار به صفر میرسد یعنی ازصفر شروع خواهد شد ولی این ممکن‌نیست سوال از شهردار شامل شش امضا عضوشوراباشد .
اعضای محترم شورا نباید صلاح شهر را فدای لج بازی کنند حال ۵ ماه به سال انتخابات شوراها باقی است بعداز دوماه فصل انتخابات هیات رئیسه فرا میرسد و بعداز انتخابات هیات رئیسه وارد سال انتخابات شوراها خواهیم شد که آنوقت ششماه اول فصل کار نیست وبا شروع فصل کار وارد فًضاسازی انتخابات خواهیدشد
پس زمان را غنیمت شمارید لج بازی را کنار بگذارید در مدت باقی مانده با ارائه طرح های معقول با تعیین منابع مالی در فکر خدمت صادقانه باشید .

از التهاب مجازی سودی نخواهید دید.
اگر این‌تنش ادامه یابدمتضرر خودتان خواهید بود در عالم تنش لازم‌ ببینید برای خود مشاور منصف و معقول انتخاب کنید

#چوال = کیسه بزرگ
#ماستمالی = چاپلوسی

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه