امروز : دوشنبه 13 آوریل 2020
تاریخ : 2020/04/13 - 17:37 ذخیره فایل ارسال به دوستان

#تیراستیضاح شورای شهر مرند کمانه کرد

ماوجود دو #پل_خیام رابه فال نیک می گیریم.وازشهرداروکارشناسان ونیروهای شهرداری قدردانی میکنیم .
ازاستیضاح کننده گان میخواهیم به کوی چرمی و فردوسی سربزنند تا پاسخ سوالات مردم رابدهند

#تیراستیضاح شورای شهر مرند کمانه کرد

بعضی ها از شهردار معجزه میخواهند ‼️

به گزارش #جوان_فردا
استیضاح شهردار مرند توسط شورای شهرمرند به بن بست رسید

از اول انتخاب کاوه به پست شهرداری مرند بعضی از اعضای شورای اسلامی شهرمرند سازمخالف میزدند بعداز گذشت نزدیک به سه سال کاوه همچنان با روحیه انقلابی وظیفه خودرا با حمایت اکثریت اعضا ادامه میدهد ولی با نزدیک شدن به سال انتخابات بعضی ها با کلمه استیضاح میخواهند خودرا قهرمان نشان دهند .
حساسیت یکی از موافقین استیضاح به ساماندهی #پل_یالدور جای سوال دارد چرا از ساماندهی #پل_یالدور ناراحت هستند باید خود پاسخگو باشند ‼️
همچنین موافقین استیضاح بدون ارائه طرحی به شورا ازشهردار معجزه میخواهند‼️
شهرداری که بیش از ۳۰ میلیارد بدهی شهرداری را پرداخت کرده و اعتماد مردم به شهرداری را برگردانده است وهمچنین اقدامات خوبی را نسبت به داشته ایشان انجام داده جای تشکردارد

ماوجود دو #پل_خیام رابه فال نیک می گیریم.وازشهرداروکارشناسان ونیروهای شهرداری قدردانی میکنیم .
ازاستیضاح کننده گان میخواهیم به کوی چرمی و فردوسی سربزنند تا پاسخ سوالات مردم رابدهند

#جوان_فردا
T.me/jjavanefarda

ارسال دیدگاه