تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و چین

رایزنی و تبادل نظر وزیر امورخارجه ایران با وزیر خارجه چین

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و چین

در این گفتگو در خصوص روابط دو جانبه و شراکت جامع و راهبردی دو کشور، مبارزه مشترک با کرونا و نیز سیاست های خصمانه ایالات متحده آمریکا از جمله تحریم های یکجانبه و غیر انسانی آن رژیم علیه ملت ایران رایزنی و تبادل نظر شد.