پیش بینی میابی در مورد آخرین سخنرانی حسننژاد در راستای خداحافظی مطلق از مجلس شورای اسلامی .

پیش بینی میشود مرند و‌جلفا در مدت ۸ سال دوران نمایندگی حسننژاد مدینه فاضله شده است ما خبر نداشتیم .‼️

پیش بینی #میابی در مورد آخرین سخنرانی #حسننژاد در راستای خداحافظی مطلق از مجلس شورای اسلامی .

متن این پیش بینی بزودی در #جوان_فردا در تلگرام و اینستا و واتساپ انتشار خواهد یافت.
پیش بینی میشود مرند و‌جلفا در مدت ۸ سال دوران نمایندگی حسننژاد مدینه فاضله شده است ما خبر نداشتیم .‼️

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستا با آیدی ?
Javane_fardaa

پیگیر باشید