امروز : دوشنبه 4 می 2020
تاریخ : 2020/05/04 - 7:26 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تحلیلی بر قلم … که قاف و گاف بیهوده میزند

پی بگذریم آنچه شیرین است دعوت میابی به مناظره است
لذا برگزاری مناظره #میابی و #حسننژاد خیلی نقاط مبهم را آشکار می کند
بنده بعنوان یک موکل و شهروند از #حسننژاد می خواهم اعلام آمادگی خودرا برای مناظره با یک نیروی ارزشی واقعی و خبر نگار و مدرس دانشگاهی آماده کند .
و از آقای #میابی درخواست میکنیم درصورت برگزاری این مناظره مطبوعاتی و مردمی فی مابین #میابی و #حسننژاد از حضور افراد با نام ❌جفری جلوگیری شود

آقای میابی لطفاًبدون تغییر انتشار دهید

حمایت یک شهروند دانشگاهی و فعال اجتماعی از دعوت #میابی از #حسننژاد برای مناظره مردمی

تحلیلی بر قلم … که قاف و گاف بیهوده میزند

این مطلب مزدور ریالی یادآور دوران ارسطو است
که می توان اینگونه افراد را سوفیسط نامید .

در زمان ارسطو افرادی بودند به عنوان سوفیسط و کار آنها مغالطه کردن و گول زدن دیگران بود . ارسطو علمی آورد به عنوان منطق تا از مغالطه و گول زدن در جامعه توسط افراد سوفیسط جلوگیری کند آن علم همان علم منطق است

دعوت کردن از نماینده قانونی مجلس یک منطق است و برای دعوت به مناظره شرافت میخواهد جرات وجسارت وتعهد و تخصص می خواهد
وقتی خبرنگاری، ریالی نشد و عرض و ناموس و شرف خود را که قلم اوست با ریال عوض نکرد لیاقتش بالاتر از آن است که گاف و قاف زننده احساس می کند.
هر چند به سلایق سیاسی #میابی نقد دارم ممکن است نقدمن نقد داشته باشد چون #میابی هم اصولگرایان واقعی و اصلاح طلبان واقعی هر دو گروه #میابی را قبول دارد . میابی را بخاطر آن دوست دارم #مرد_شفاف است
#میابی بر همه گان آشناست تهمت های ناروا در طول تاریخ بر بزرگان وچهره های انقلابی را زیاد دیده ایم لذا این تهمتها بر علیه #میابی هم توسط خودفروشان قلم یک امر عادی است .
من بعنوان یک شهروند بر تدین و تعهد و جسارت #میابی بعنوان یک شهروند افتخار میکنم
میابی یک بسیجی انقلابی و برادر شهید و جانباز جنگ تحمیلی و خبرنگار واقعی و مدرس دانشگاهی است .
چرا یاران قلم بدست جیره خوار و مزدور و خائن به مرند نماینده قانونی در تخریب میابی جدی هستند بخصوص ازروزی که شنیده اند #میابی در دعوت به مناظره جدی می باشد .
ولی به نظر می رسد فرار از حقیقت توسط نماینده قانونی تهران نشین شده در شهرک غرب نشان از این است که توان مناظره بایک خبرنگار مردمی و محلی که یک دانشگاهی است بر ای نماینده قانونی بسیار سخت است .
پس خائنین قلم بدست مزدور منتظر روزی باشند که آه این #جوانان_وعده_شنیده_مرندی درامر احداث کارخانجات یقه ناپاک آنها را خواهد گرفت .
اگراین قاف و گاف های خائن به مرند، مزدور ریالی نیستند چرا از #حسن_نژاد نسبت به عملکرد او سوال نمی کنند؟ این سوال نکردن ها از وی آیا نشان ازجیره خواری و مزدوری نیست؟ آیا نشان از فروش قلم که بدنبالش فروش عرض و ناموس را دارد نیست؟

پی بگذریم آنچه شیرین است دعوت میابی به مناظره است
لذا برگزاری مناظره #میابی و #حسننژاد خیلی نقاط مبهم را آشکار می کند
بنده بعنوان یک موکل و شهروند از #حسننژاد می خواهم اعلام آمادگی خودرا برای مناظره با یک نیروی ارزشی واقعی و خبر نگار و مدرس دانشگاهی آماده کند .
و از آقای #میابی درخواست میکنیم درصورت برگزاری این مناظره مطبوعاتی و مردمی فی مابین #میابی و #حسننژاد از حضور افراد با نام ❌جفری جلوگیری شود
با احترام
یک شهروند عاشق ایران
عاشق آذربایجان
عاشق مرند و یامچی و جلفا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا در اینستا javane_fardaa

ارسال دیدگاه