دادستان مرند: ما مخالف سرسخت تبعیض و گزینشی عمل کردن جهاد و شهرداریها هستیم و اقدامات قانونی و بدون تبعیض آنان حمایت می کنیم

دادستان مرند از شهردار وجهاد خواست همت داشته باشیدما طبق قانون سرسختانه از مسئولین حمایت می کنیم جدی باشید پیگیری و پیشگیری را دراولویت قراردهیدواهمیت دهید اگر همت داشته باشید حتماً مشکل در اسرع وقت حل خواهدشدو متخلفین سودجوی فرصت طلب فضا را ناامن خواهنددید ودست از تخلف برمیدارند.

 

محمدحسین‌علیپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند در جلسه ستاد مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت
مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز یک مشکل کشوری است که مرند یکی از این شهرستانهاست
این درد را باید همه لمس کنیم ودر فکر درمان آن باشیم ولی قبل از درمان‌ ،پیشگیری لازم و ضروری است
اگر همت والا و‌جمعی داشته باشیم قطعاً در پدیده شوم تخریب باغات ،یعنی ساخت و سازهای غیر مجاز خواهیم ایستاد
علیپور افزود ملت ایران با اتحاد در مقابل کرونا ویروس ایستادند و ایستادیم و امروز در جهان در مبارزه با کرونا برای گفتن حرف هایی داریم .
دادستان مرند اضافه کرد اگر نظر جمعی نباشد موفق نمیشویم پس باید برای مبارزه و حل یک مشکل اراده و تصمیم جدی در وجود یک انسان باشد اگر اراده و همت نباشد باید از اول شکست را قبول کرد
در مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز چندین اداره دخیل هستند بخصوص جهاد و شهرداری .
علیپور به تخریب چندروز اخیر در حاشیه مرند اشاره کرد وگفت :بعد از شنیدن تخریب ساختمان مسکونی توسط جهاد کشاورزی از مالک محترم در فورا با ریاست محترم دادگستری از محل بازدید نموده و موضوع را بررسی کردیم مشخص شد تنها دیوارهای در حال احداث، توسط جهاد کشاورزی بصورت قانونی تخریب شده چون این ساخت و ساز بصورت غیرمجاز در کاربری ویژه باغات انجام می گرفت لکن چون جهاد کشاورزی اقدامات لازم را در خصوص سایر متخلفین انجام نداده و تبعیض شده بود تذکرات و دستورات لازم داده شد ولی متاسفانه بعضی از بزرگان، وفعالین در دنیای مجازی دنبال دادستان می گردند وقتی دادستان دستور داده بود این بزرگان کجا تشریف داشتند.؟
دادستان مرند خطاب به روسای ادارات گفت باید برای انجام‌یک‌عمل وکار ،همت داشته باشیم اگر ادارات در امر مبارزه با هرگونه تخلف برنامه داشته باشند حتما حتما بر هرگونه تخلف موفق خواهند شدوفضا را بر متخلفین ناامن خواهند کرد
علیپور خطاب به متخلفین گفت متخلفین سودجو وفرصت طلب بدانند در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای بدون پروانه و تصرف عدوانی اراضی ملی خواهیم ایستاد و هیچ اغماض نداریم .واعلام میکنم دست از اعمال غیرقانونی و شرعی بردارند.
خطاب به روسا گفت روسای عزیزاگر تلکیف شرعی و قانونی و دغدغه فکری داشته باشیم مشکل حل است
دادستان مرند اشاره به فرمایش رئیس قوه قضائیه کرد و‌گفت رئیس قوه قضائیه فرمودند با دستورنوشتن اقدام کنید کار حل نمیشود.‼️
علیپور گفت جهاد کشاورزی برای مبارزه باساخت و سازهای غیرمجاز قانون قویی و‌خوبی دارد قانون این‌اختیار را به جهاد وکشاورزی داده است وقتی ببیند تغییر کاربری بدون‌مجوز یا ساخت و ساز غیر مجاز در حوزه استحفاظی جهادانجام گرفته باشد اقدام به تخریب کند. هیچ کس نمی تواند در مقابل آن بایستد اگرمتخلف یا هرکسی در مقابل اجرای قانون مقاومت کند به علت تمرد مجرم شناخته میشود .

دادستان انقلاب مرند گفت ما حامی سرسخت پیشگیری هستیم اگر به اعمال ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی اقدام‌ کنید و از اول جلو تخلف را بگیرید هیچوقت شاهد خسارت و ویرانی نخواهیم شدوقتی تخریب میشود هم موجب ویرانی و‌هم خسارت به اشخاص و بیت المال میشود. به این علت پیشگیری بهترین روش برای جلوگیری از خسارت است.
علیپور پیشگیری رامهم‌انگاشت وگفت اراضی ملی و منابع طبیعی و مسکن‌و شهرسازی و شهرداری و‌جهاد و‌کشاورزی و بنیار مسکن و بخشداران و دهیاران باید و باید پیشگیری را جدی بگیرند .
علیپور به دو موضوع اشاره کرد و گفت هر کس در مقابل مامورین مقاومت کند تمرداست وتمرد در مقابل مامورین جرم است .

وی خطاب به شهرداری گفت هرچند شهرداری مانند جهادقانون خاصی ندارد.لکن اصول کلی قوانین حامی شهرداری است فلذا توجها به اینکه شهرداری نیروی زیادی داردباید اعمال قانون کند و پیشگیری را در اولویت قرار دهد و هرکسی در مقابل مامورین شهرداریها مقاومت کند تمرد کرده و مجرم است .
آمار بطور دقیق در هر ششماه در مورد عملکر تمام.ادارات در مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز تهیه و توسط فرماندار به مقامات ارشد استانی و‌کشوری اعلام خواهدشد.
دادستان مرند به ادارات خدمات رسان یادآور شد باید بخشنامه ها و قانون بطور دقیق اجرا شود برای تمییز خدمات آنچه در اردکلو اتفاق افتاد ملاک ومعیار قرار گیرد .یعنی مشخص شود در فلان منطقه تا تاریخ اجرای این قانون آخرین شماره مشترک را ثبت کنند.

دادستان مرند تاکید کرد با متخلفین در هرمقام ومنصب و فقیرو غنی برخورد یکسان و‌جدی خواهیم‌داشت .در اجرای قانون با کسی شوخی نداریم.

وی اشاره به آپارتمان سازی و‌چگونگی استعلامات از ادارات خدمات‌رسان کرد و گفت در آپارتمان و‌مجتمع مسکونی برای طبقه استعلام خاص انجام گیرد نباید بایک استعلام به تمام طبقات ارائه خدمت‌کرد ممکن است طبقات بالا غیر مجاز باشد ونباید آب و بر ق و گاز و تلفن داد اگر چنین شود متخلف د

 

 

 

 

دادستان انقلاب مرند گفت ما حامی سرسخت پیشگیری هستیم تا به اعمال ماده ۱۰ اقدام‌نکنیم اگر از اول جلو تخلف گرفته شود هیچوقت شاهد خسارت و ویرانی نخواهیم شدوقتی تخریب میشود هم موجب ویرانی و‌هم خسارت به اشخاص و بیت المال میشود. به این علت پیشگیری بهترین روش برای جلوگیری از خسارت است.
علیپور پیشگیری رامهم‌انگاشت وگفت اراضی ملی و منابع طبیعی و مسکن‌و شهرسازی و شهرداری و‌جهاد و‌کشاورزی و بنیار مسکن و بخشداران و دهیاران باید و باید پیشگیری را جدی بگیرند .
علیپور به دو موضوع اشاره کرد و گفت هر کس در مقابل مامورین مقاومت کند تمرداست تمرد در مقابل مامور جرم است .

وی خطاب به شهرداری گفت هرچند شهرداری مانند چهارقانون قوی ندارد.ولی باتوجه به اینکه شهرداری نیروی زیادی داردباید اعمال قانون کند و پیشگیری را در اولویت قرار دهد .
در جهاد نماینده داریم ولی شهرداری از داشتن قانون‌قوی محروم است .ولی باید پیشگیری کنیددر کارگروه تصویب شده است آمار بطور دقیق در هر ششماه در مورد عملکر تمام.ادارات در مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز تهیه و توسط فرماندار به مقامات ارشد استانی و‌کشوری اعلام خواهدشد.
دادستان مرند به ادارات خدمات رسان یادآور شد باید بخشنامه ها و قانون بطور دقیق اجرا شود برای تمییز خدمات آنجه در اردکلو اتفاق افتاد ملاک ومعیار قرار گیرد .یعنی مشخص شود در فلان منطقه تا تاریخ اجرای این قانون آخرین شماره مشترک را ثبت کنند.

 

دادستان مرند تاکید کرد با متخلفین در هرمقام ومنصب و فقیرو غنی برخورد یکسان و‌جدی خواهیم‌داشت .در اجرای قانون با کسی شوخی نداریم.

وی اشاره به آپارتمان سازی و‌چگونگی استعلامات از ادارات خدمات‌رسان کرد و گفت در آپارتمان و‌مجتمع مسکونی برای طبقه استعلام خاص انجام گیرد نباید بایک استعلام به تمام طبقات ارائه خدمت‌کرد ونباید آب و بر ق و گاز و تلفن داد اگر چنین شود متخلف درهرمقامی باشد مجرم است و توسط دستگاه قضا احضار خواهدشد .
ماده صد محل خرید فروش تخلفات شده است .نباید چنین باشد وجود ماده صد هم ددست متخلف ساخت و سازهای غیرمجاز را باز میگذارد و دست مانورهم باز وباز است‼️
باید توجه داشت تاکیدمیکنم هرمقام مسئولی از اجرای قانون به بهانه های واهی خودداری کند متخلف محسوب میشود  .اگر امروز بخشنامه وقانون میگوید عمل کنید باید عمل کنید هیچ اغماض و توجیهی لازم نیست .

دادستان مرند از شهردار وجهاد خواست همت داشته باشیدما طبق قانون سرسختانه از مسئولین حمایت می کنیم جدی باشید پیگیری و پیشگیری را دراولویت قرار دهید و اهمیت دهید اگر همت داشته باشید حتماً مشکل در اسرع وقت حل خواهدشدو متخلفین سودجوی فرصت طلب فضا را ناامن خواهنددید ودست از تخلف برمیدارند.
بازخورد و خروجی موضوع اهمیت وهمت شهرداری در باغ مرندی بوضوح دیده شد تا همت وجدیت بود در این محل از ساخت وسازهای غیرمجاز خبری نبود

علیپور در مورد شایعه تخریب واحد مسکونی گفت  بعداز شنیدن این مسئله با ریاست محترم دادگستری از محل بازدید به عمل امد مشاهده شد اولا ساختمان مسکونی تخریب نشده بلکه فقط ساختمانی که خلاف مقرات بوده و اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز کرده ودر مرحله دیوار بود توسط جهاد کشاورزی تخریب شده است همان روز فورا جلسه فوق العاده تشکیل شد مشخص گردید در این قطعه جهاد کشاورزی کار غیر قانونی انجام نداده است خطای جهاد از نظر ما فقط گزینشی عمل کردن بود که تذکرات لازم داده شد همان روز ما در ۶بند مصوباتی که همه اش ضمانت اجرایی داشت به تصویب رساندیم و به مسئولین مربوطه ابلاغ شد

علیپور در آخر به روسای ادارات تاکید کرد قانون را اجرا کنید دستگاه قضائی از اجرا قانون و مجری قانون سرسختانه حمایت می کند و خواهد کرد