وندی شرمن: سیاست ترامپ در قبال ایران شکستی دردناک و پرهزینه بوده است

?سیاست ترامپ در برابر ایران، یک مثال دردناک و پرهزینه دیگر است.

وندی شرمن: سیاست ترامپ در قبال ایران شکستی دردناک و پرهزینه بوده است

مقام سابق وزارت خارجه آمریکا:

?خاورمیانه نسبت به زمان روی کار آمدن ترامپ از صلح فاصله بیشتری گرفته و به خیزش بعدی فلسطین نزدیک‌تر شده است.

?سیاست ترامپ در برابر ایران، یک مثال دردناک و پرهزینه دیگر است.

?بیش از ۳ سالی که از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای می‌گذرد، ایران صاحب اورانیوم غنی‌شده بیشتر، تأسیسات هسته‌ای فعال بیشتر، فناوری‌های پیشرفته‌تر و زمان‌گریز کوتاه‌تری برای ساخت سلاح هسته‌ای است.