مسابقه شب یلدا در شهرستان مرند بصورت مجازی

با شرکت در این مسابقه چله دورهمی دور از هم را با شادی سپری کنیم .
پیام اصلی طرح پیشنهادی و ارسالی .

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با مشارکت
#خانه_خبرنگار شهرستان مرند


برگزار میکند

دانش آموزان

اهل فن و هنر و ذوق
و هنرمندان
لطفا طرح پیشنهادی و پوستر خود ارسال و در مسابقه مهم شرکت کنید .

با شرکت در این مسابقه چله دورهمی دور از هم را با شادی سپری کنیم .
پیام اصلی طرح پیشنهادی و ارسالی .

آثار باید تا مورخه ۲۷ آذر ب واتساپ یا تلگرام شماره ۰۹۱۴۸۰۲۹۱۹۹ ارسال گردد .

با انتخاب هیئت داوران جایزه نفیسی اعطا خواهد شد .