امروز : سه شنبه 22 دسامبر 2020
تاریخ : 2020/12/22 - 16:12 ذخیره فایل ارسال به دوستان

نیاکار : کارخانه تبریز متعلق به شهرستان مرند است

نیاکار از رسانه ها خواست با تشویق خود مارا یاری کنند تا بتوانیم در فکر توسعه این کارخانه باشیم اگر در فکر بیکاران  مرند هستید اگر در فکر جوانانی هستید که  جهت کار به جلفا وشبستر می روند از سرمایه گذار حمایت کنید .مرند از نظر استراتژیک جغرافیائی بهترین محل در این است که میتوانیم این منطقه را قطب کاشی کنیم .

 

نشست خبری مهندس نیاکار مدیر اجرائی کارخانه تبریز کف سابق و کف سرام تبریز فعلی با اصحاب رسانه محلی

به گزارش خبرنگار جوان فردا پیرو پخش شایعات تخریب کارخانه کف سرام تیربز دکتر گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار فر مانداری ویژه شهرستان مرند از این کارخانه بصورت سرزده بازدید کردند و دستور نشست خبری را به مدیر اجرائی کارخانه کف سرام تبریز را صادر کردند.

روز دوشنبه مورخه ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ جمعی از اعضای کارگروه اقتصادی و اشتغالزائی شهرستان مرند اعم از دکتر محمدزاده رئیس اداره کار و مهندس وفادوست رئیس اداره صمت و مرعشی نماینده تامین اجتماعی و سیدی معاون اداره صمت و مهندس رفیع زاده  نماینده معاون فرماندار و کار شناس ارشد امور اقتصادی فرماندار با حضور جمعی از خبرنگاران رسمی و فعالین مجازی  از کارخانه کف سرام تبریز بازدید کردند که محمدزاده و وفادوست ومرعشی طی مصاحبه ای گفتند از زمان تغییر مدیریت و مالکیت کارخانه تبریز کف ، این کارخانه رو به توسعه است و حق وحقوق کارگران بموقع پرداخت میشود

نیاکار در پاسخ سوال خبرنگاران گفت از روزی که این کارخانه را تحویل گرفتیم در این فکر بودیم که با افزایش تولید بتوانیم اشتغالزائی را افزایش دهیم .مشکل مرند بیکاری است باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم با توسعه کارخانه  جوانان بیکار را جذب کنیم .

وی درمورد پرداخت حقوق کارگران گفت در سی ام هرماه حقوق کارگران پرداخت میشود و پرداخت حق و حقوق کارگران از نان خانواده من واجب تر است . وهرکسی ادعا دارد حق وحقوق و حق سنوات  ویا هرگونه مزایا را پرداخت نکرده ایم بیاید ادعا کند تا حسابداری پرداخت کند

نیاکار درمورد پرداخت حق غذا و لباس گفت حق لباس پرداخت میشود ولی غذا نمی دهیم خودشان غذا می آورند و در وقت مناسب صرف می کنند و در مورد نماز خواندن طبق قانون کار وقت نماز و غذا خوردن وحمام کردن از زمان وقت کار نیست . لذا طبق روال قانونی در این کارخانه مدیریت میکینم .

نیاکار درمورد فورش دستگاه های کارخانه گفت بلی ضایعات را نمی توانیم مانند زنان پیر تمام وسال را تلنبار کنیم ضایعات را می فروشیم و در فکر خرید دسصتگاه با تکنولوژی جدید هستیم و اگهی داده ایم در سطح ایران هرکس و یا هرکارخانه دستگاه های مدرن خودرا بفروشد ما اماده خرید هستیم .

نیاکار در مورد تفکیک کوره کوچک گفت قبل از خرید ما قطعات این کوره به یغما رفته بود و یک دستگاه متروکه بود و فقط یک فضای بزرگ را اشغال کرده بود و دیگر وسایلی که متروکه هستند از داخل سالن تولید بیرون می کنیم و می فروشیم ..و الان به دو دستگاه ۱۴ میلیار د تومان داده ایم بعنوان دستگاه دیجیتالی عکس .الان در داخل سالن تولید کار میکند و یک دستگاه پرس سوم خریداری کرده ایم . که انشاالله با نصب این دستگاه یک حط تولید اضافه خواهدشد و یعنی ۱۰۰نیروی دیگر از جوانان مرند جذب این کارخانه خواهدشد .

نیاکار در پاسخ سوال یکی از فعالین مجازی درمورد حمایتهای مسئولین گفت از مسئولین میخواهیم سنگ اندازی نکنند ما حمایتشان را نخواستیم .

وی از بازدید خانم پاشائی از کارخانه کف سرام تبریز گفت که ما ازدرج این مطالب معذوریم .

نیاکار درمورد پرداخت حق و حقوق کارگرانی که طلب دارند و اقدام کرده اند حتما به اداره تصفیه مراجعه کنند اگر اداره تصفیه دستور دهند این کارخانه موظف است حق وحقوق وی را طبق همان دستور پرداخت کنند.

وی در مورد عدم پرداخت ۳۰% مطالبه گران گفت این هم مانند موضوع بالاست هروقت اداره تصفیه دستور دهند ما در پرداخت ۳۰% طلب کاران آماده هستیم .

نیاکار از رسانه ها خواست با تشویق خود مارا یاری کنند تا بتوانیم در فکر توسعه این کارخانه باشیم اگر در فکر بیکاران  مرند هستید اگر در فکر جوانانی هستید که  جهت کار به جلفا وشبستر می روند از سرمایه گذار حمایت کنید .مرند از نظر استراتژیک جغرافیائی بهترین محل در این است که میتوانیم این منطقه را قطب کاشی کنیم .

ارسال دیدگاه