کاسه صبر شورای اسلامی مرند لبریز شد

طهماسبپور عضو حقوق دان شورای شهر که در رزومه خود دوسال سخنگوی شورا بودن را دارد از فرصت استفاده کرده موضوع تخلفات شرکت خاک طرف قرارداد شهرداری را بیان داشتند طهماسبپور افزود مدیر شرکت خاک خودشان اقرار به تخلفات خود کرده است ولی معلوم نیست ما منتظر چه هستیم ؟ و چرا شهرداری به دو نامه ای شورای شهر درمورد شرکت خاک که فعالیت آن در تبلیغات محیطی است پاسخ نمی دهد؟

شورای اسلامی شهرمرند به ریاست یدالله هاشم زاده با حضور ۷ عضو شورا روز چهرشنبه ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ زاس ساعت ۱۶ تشکیل جلسه داد

به گزارش جوان فردا هاشم زاده  دستور جلسه بررسی نامه های رسیده عنوان کرد و نامه های قرائت و آنهائی که نیاز به مصوبه داشتند با اکثریت آرا تصویب کردند . هاشم زاده گفت مدیر دایره حقوقی شهرداری را درمورد پرونده پروژه آفتاب دعوت کرده ایم تا گزارشات موثق ارائه نمایند.

فضل زاده گفت این موضوع در دادگاه مطرح شده و قاضی تصمیم خودرا گرفته است که به تصرف عدوانی رسیدگی کرده و محلی که شهرداری به پیمانکار داده و توسط نهاد ثالث تصرف شده تخلیه کنند.

طهماسبپور عضو حقوق دان شورای شهر که در رزومه خود دوسال سخنگوی شورا بودن را دارد از فرصت استفاده کرده موضوع تخلفات شرکت خاک طرف قرارداد شهرداری را بیان داشتند طهماسبپور افزود مدیر شرکت خاک خودشان اقرار به تخلفات خود کرده است ولی معلوم نیست ما منتظر چه هستیم ؟ و چرا شهرداری به دو نامه ای شورای شهر درمورد شرکت خاک که فعالیت آن در تبلیغات محیطی است پاسخ نمی دهد؟

فضل زاده در پاسخ گفت این موضوع درزمان عقد قرارداد به دایره حقوقی ارجاع نشده است و آن زمان سازمان سیما منظر مستقلا این قرارداد را منعقد کرده و امضای شهردار در آن نیست   . ولی تا دوشنبه هفته آینده پاسخ نامه های شورا دراین مورد تقدیم می گردد.

دشتی مدیر واحد تملک در شورا حضور یافت و نسبت به پیشنهادات خود از شورا مصوب گرفت.

مقصود استادی در مورد موضوع انتقال خشکبارفروشان به محل مناسب گفت در زمان ما که در کمیسیون فرهنگی بودیم در این مورد پیشنهاددادیم راکت ماند از رئیس شورا میخواهیم دراین مورد اقدام لازم را معمول فرمایند

علیپور ضمن صحه گذاشتن بر گفته های طهماسبپور درمورد تخلفات شرکت خاک گفت چرا شهردار پاسخ نامه ها را نمیدهد؟ چرا توالت های عمومی مسجد جامع مورد بهره برداری قرار نمی گیرد . و شهرداری تمام نیروهای خود را در موزه جمع کرده است.و ورودی مرند از طرف تبریز و جلفا از یاد رفته است .

هاشم زاده در پاسخ استادی و علیپور گفت من در آن زمان درمورد انتقال محل خشکبار طرحی ارائه دادم ولی متاسفانه نمیدانم در کجا مانده است و درمورد نظرات علیپور گفت باید با هیات امنای مسجد جامع هماهنگ شویم  ویک نفر برای توالت های آن محل مشخص کنند .

درمورد پروژه آفتاب مقرر شد تا صدور حکم از سوی قاضی پرونده هیچ اقدامی انجام نگیرد .

 

اولین نامه در مورد شهرک میلاد در فصل بارندگی در امر لغزندگی و رفع مشکل در این شهرک بود
رئیس شورا با قرائت نامه گفت شهرداری فقط نمک این انر را خواهددادو برای دیگر خدمات ماهانه۱۵۰۰۰۰۰۰تومان حق الزحمه از مدیریت شهرک میلاد دریافت خواهد کرد