امروز : سه شنبه 29 سپتامبر 2015
تاریخ : 2015/09/29 - 4:28 ذخیره فایل ارسال به دوستان

اولین همایش علمی سالمندان درشهرستان مرند برگزار شد

مرند – اولین همایش علمی سالمندان درشهرستان مرند امام جمعه و فرماندار روسای اداره ومدیر کل بهزیستی استان ودیگر کارشناسان بهزیستی و سالمندان شهر وجوانان شهر برگزار شد

به گزارش جوان فردا ، اولین همایش علمی سالمندان درشهرستان مرند امام جمعه و فرماندار روسای اداره ومدیر کل بهزیستی استان ودیگر کارشناسان بهزیستی و سالمندان شهر وجوانان شهر برگزار شد

دراین همایش امام جمعه و فرماندار روسای اداره ومدیر کل بهزیستی استان ودیگر کارشناسان بهزیستی وسالمندان شهر وجوانان شهر ازمرد وزن حضورداشتند.

امام جمعه گفت هیچ ناراحت نباشیم وقتی کودک خودرابه درزمانی که به محبت مادرنیاز شدید داردبه مهدکودک می سپاریم باید نارحت نباشیم درزمان پیری حتمامارابه سالمندان خواهند گذاشت.دردین اسلام مراکزی مانند سالمندان جاندارد.آنهائی که ازدین اسلام وآئین زندگی اسلامی مطلع نیستنددست به این کارها می زننداین سالمندان سرمایه با تجربه جامعه هستندوجود سالمندان امتحان بزرگ به جوانان هست.چطور به مادرت وپدرت خدمت کنید حتما فرزندان شما هم چنین خواهند نمود

امام جمعه گفت احترام به والدین درقرآن بصریح آمده است.وقتی حضرت یوسف زمان دیدن پدرش یک لحظه ازاسب خوددیر پیاده شدحضرت دید از وسط انگشتانش نوری بیرون رفت .حضرت تعجب کرد که حالش عوض شد زود متوجه امر شد خدایا من اشتباه کردم ازروی عمد نبودوازروی کبر وخودخواهی نبود.

وجود سالمند دریک جامعه مانند وجودپیامبردرآن جامعه است.مطمئن باشید کوچکترین خدمت واحترام درجامعه به سالمندان مانند سنوات خدمت ثبت وضبط میگردد.

تا برنگردیم به زندگی اسلامی خود همیشه این مشکلات خواهدبودبیائید به زندگی اسلامی خودمان برگردیم.ازالگوی های دیگران سودی نخواهیم برد.

وقتی دریک جامعه ای یک سالمند جهت امرار ومعاش خود به دیگران دست بازکند آن جامعه مرده است.اگر چنین هست مسئولین این زنگ خطررا جدی بگیرند.

فرمانداردراین مراسم علمی باتوجه به عید قربان وعید غدیر که دهه ولایت نامیده شده است گفت مانباید سخنان بزرگان خودرا درآموزش زندگی بیجاتلقی کنیم باید فرمایشات ائمه اطهار وعلمای دین رالگوی زندگی خود قراردهیم تا زندگی بدون مهدکودک وبدون مرکز سالمندان داشته باشیم.وی به جنایات آل سعود اشاره کرد گفت آل سعود بی لیاقت وبی کفایت مسلمانان دنیا وایران اسلامی را با جنایت خود عزادارنمود.

وی درمورد سالمندان جامعه گفت این سالمندان آبروی جامعه هستند اگر ما به این بزرگان بی اعتنا باشیم جامعه ما مرده است درحال حاضر جامعه مارو به پیری هست باید تدبیری اندیشیده شودازقبیل ازدواج های آسان وایجاد اشتغال های خانگی ودوراز پشت میز.

دراین مراسم خانم دکترغفاری وآقای مهندس محمدزاده کارشناس بهزیستی مطالب کارشناسی راارائه نمودند.

سرکارخانم عادلی مدیر سرای سالمندان مرندومتولی این همایش وآقای نیرپوررئیس اداره بهزیستی مرند وآقای ارشدزاده مدیر کل بهزیستی استان هم سخنرانی نمودند.

ارسال دیدگاه